>> akce pasivní domy

Akce pasivní domy s dotací při splnění podmínek…

Vážení klienti, jako jednu z variant výstavby našich rodinných domů, nabízíme provedení v pasivním energetickém standardu a následně získání finanční podpory z dotačního programu Zelená úsporám.

Tato příležitost se týká všech zájemců o moderní, velmi úsporné a čisté bydlení v pasivním domě, kteří zároveň nechtějí promarnit možnost získání finančních prostředků.

Na základě Vaší představy jsme schopni zpracovat projektovou dokumentaci v pasivním provedení v součinnosti s energetickým auditorem a připravit veškeré potřebné podklady, pro vyřízení dotace.

Dle výsledné energetické bilance rodinného domu, je pak možno čerpat dotaci ve výši 440.000,- nebo 590.000,- KČ na výstavbu, včetně podpory na legislativní část.